Attributiounen

Ouni Prejudice zu de legalen oder reglementareschen Bestëmmungen, déi d'Attributioune vun aneren Organer vum Staat bestëmmen, huet d'Verwaltung déi folgend Attributiounen:

  • d'Etude an d'Ausféierung vun neien ëffentleche Gebaier, déi vum Staat finanzéiert ginn, mam Equipement an den Alentouren;
  • d'Etude an d'Ausféierung vun neien ëffentleche Gebaier duerch Virfinanzéierung vun enger parastatlecher oder privater Institutioun, mam Equipement an den Alentouren;
  • d'Berodung an technesch Hëllef beim Bau fir parastatesch Institutiounen an ëffentlech Institutiounen ënnert der Opsiicht vun aneren Ministèren;
  • d'Opstellung an d'Gestioun vum Inventar vun ëffentleche Gebaier;
  • d'Opstellung an d'Gestioun vun Maintenanceprogrammer fir ëffentlech Gebaier, den Equipement an den Alentouren;
  • den Ënnerhalt an d'technesch Gestioun vun ëffentleche Gebaier an hirem speziellen Equipement;
  • d'Etude an d'Ausféierung vum Ëmbau, Ausbau an vun der Sanéierung vun ëffentleche Gebaier, dorënner hiren Equipement an den Alentouren;
  • d'Opstellung an d'Gestioun vum Inventar vun beweeglechem Mobilier an Gebaier déi fir ëffentlech Servicer benotzt ginn, mat Ausnam vun beweeglechem Mobilier, deen der Responsabilitéit vun Kulturinstituten ënnerläit; d'Gestioun, den Entretien an d'Plënneren vun dësem beweeglechen Moblier; déi Servicer déi der Verwaltung am Kader vun offiziellen an ëffentlechen Zeremonien ënnerleien;
  • d'Expertise vun gebauten Immobilien déi vum Staat kaf an verkaf ginn.

Beim Ausféieren vun hiren Aarbechten kann d'Administratioun op d'Kollaboratioun vun Experten aus dem Privatsecteur zréckgräifen.

Aktualiséiert